Blog Radio 9.8 su10Thay pin chính hãng giá rẻ 90286 student

Chưa được phân loại

 • Tên Model Máy Giá Giảm
  Trong Tháng
  Pin Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual 40,000
  Pin Sony C1904/ C1905/ Xperia M 30,000
  Pin Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L 50,000
  Pin Sony C2305/ Xperia C/ S39H 80,000
  Pin Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 50,000
  Pin Sony C4/ C4 Dual/ E5363 40,000
  Pin Sony C5302/ M35H/ Xperia SP 60,000
  Pin Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR 70,000
  Pin Sony E1/ D2005 50,000
  Pin Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203 50,000
  Pin sony E4/ E2105/ E2115 90,000
  Pin Sony E5/ F3311/ F3313 40,000
  Pin Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563 30,000
  Pin Sony X Compact/ F5321 50,000
  Pin Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K 80,000
  Pin Sony Xperia L1 50,000
  Pin Sony LT15i/ LT18i 40,000
  Pin Sony LT22i/ Xperia P 60,000
  Pin Sony LT25i/ Xperia V 70,000
  Pin Sony LT26i/ Acro S 50,000
  Pin Sony LT26W 50,000
  Pin Sony LT28i/ Xperia ion LTE 90,000
  Pin Sony LT29i/ Xperia TX 40,000
  Pin Sony LT30i/ Xperia T 30,000
  Pin Sony M2/ D2303/ D2305 50,000
  Pin Sony M4/ E2303/ E2306/ E2312/ E2353 80,000
  Pin Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 50,000
  Pin Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606 40,000
  Pin Sony MK16i/Xperia Pro 60,000
  Pin Sony MT11i/Xperia Neo V 70,000
  Pin Sony MT25i/Xperia Neo L 50,000
  Pin Sony MT27i/Xperia Sola 50,000
  Pin Sony SK17i/ Xperia Mini Pro 90,000
  Pin Sony ST15i/Xperia mini 40,000
  Pin Sony ST17i/Xperia Active 30,000
  Pin Sony ST18i/ Xperia Ray 50,000
  Pin Sony ST21i/Xperia Tipo 80,000
  Pin Sony ST23i/Xperia Miro 50,000
  Pin Sony ST25i/Xperia U 40,000
  Pin Sony ST26i/ Xperia J 60,000
  Pin Sony ST27i/ Xperia Go 70,000
  Pin Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H 50,000
  Pin Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W 50,000
  Pin Sony Tablet Z5 90,000
  Pin Sony UL/ SOL22 40,000
  Pin Sony WT18i/ Walkman 30,000
  Pin Sony WT19i/ Coconut 50,000
  Pin Sony Xperia X/ F5122/ F8131 80,000
  Pin Sony X10/ Docomo 50,000
  Pin Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 40,000
  Pin Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 60,000
  Pin Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 70,000
  Pin Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 50,000
  Pin Sony XA Ultra/ C6/ F3216 50,000
  Pin Sony Xperia X8/ E15i 90,000
  Pin Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331 40,000
  Pin Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 30,000
  Pin Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266 50,000
  Pin Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J 80,000
  Pin Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 50,000
  Pin Sony Z/ C6602/ C6603 40,000
  Pin Sony Z1/ C6902/ C6903 60,000
  Pin Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact 90,000
  Pin Sony Z1S/ C6916 40,000
  Pin Sony Z2/ D6503/ D6502 30,000
  Pin Sony Z2A/ D6563 50,000
  Pin Sony Z2 LTE 4G 80,000
  Pin Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 50,000
  Pin Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616 40,000
  Pin Sony Z3+/ Z4/ D6553 60,000
  Pin Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803 70,000
  Pin Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 50,000
  Pin Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653 50,000
  Pin Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803 90,000
  Pin Sony Z5 Premium Dual/ E6883 40,000
  Pin Sony Z5 Premium/ E6853 30,000
  Pin c5 50,000
  Pin Sony ZL2/ SOL25 80,000
  Pin Sony Z Ultra/ XL39H 50,000
  Tên Model Máy Giá Giảm
  Trong Tháng
  Pin Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual 40,000
  Pin Sony C1904/ C1905/ Xperia M 30,000
  Pin Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L 50,000
  Pin Sony C2305/ Xperia C/ S39H 80,000
  Pin Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 50,000
  Pin Sony C4/ C4 Dual/ E5363 40,000
  Pin Sony C5302/ M35H/ Xperia SP 60,000
  Pin Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR 70,000
  Pin Sony E1/ D2005 50,000
  Pin Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203 50,000
  Pin sony E4/ E2105/ E2115 90,000
  Pin Sony E5/ F3311/ F3313 40,000
  Pin Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563 30,000
  Pin Sony X Compact/ F5321 50,000
  Pin Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K 80,000
  Pin Sony Xperia L1 50,000
  Pin Sony LT15i/ LT18i 40,000
  Pin Sony LT22i/ Xperia P 60,000
  Pin Sony LT25i/ Xperia V 70,000
  Pin Sony LT26i/ Acro S 50,000
  Pin Sony LT26W 50,000
  Pin Sony LT28i/ Xperia ion LTE 90,000
  Pin Sony LT29i/ Xperia TX 40,000
  Pin Sony LT30i/ Xperia T 30,000
  Pin Sony M2/ D2303/ D2305 50,000
  Pin Sony M4/ E2303/ E2306/ E2312/ E2353 80,000
  Pin Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 50,000
  Pin Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606 40,000
  Pin Sony MK16i/Xperia Pro 60,000
  Pin Sony MT11i/Xperia Neo V 70,000
  Pin Sony MT25i/Xperia Neo L 50,000
  Pin Sony MT27i/Xperia Sola 50,000
  Pin Sony SK17i/ Xperia Mini Pro 90,000
  Pin Sony ST15i/Xperia mini 40,000
  Pin Sony ST17i/Xperia Active 30,000
  Pin Sony ST18i/ Xperia Ray 50,000
  Pin Sony ST21i/Xperia Tipo 80,000
  Pin Sony ST23i/Xperia Miro 50,000
  Pin Sony ST25i/Xperia U 40,000
  Pin Sony ST26i/ Xperia J 60,000
  Pin Sony ST27i/ Xperia Go 70,000
  Pin Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H 50,000
  Pin Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W 50,000
  Pin Sony Tablet Z5 90,000
  Pin Sony UL/ SOL22 40,000
  Pin Sony WT18i/ Walkman 30,000
  Pin Sony WT19i/ Coconut 50,000
  Pin Sony Xperia X/ F5122/ F8131 80,000
  Pin Sony X10/ Docomo 50,000
  Pin Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 40,000
  Pin Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 60,000
  Pin Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 70,000
  Pin Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 50,000
  Pin Sony XA Ultra/ C6/ F3216 50,000
  Pin Sony Xperia X8/ E15i 90,000
  Pin Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331 40,000
  Pin Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 30,000
  Pin Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266 50,000
  Pin Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J 80,000
  Pin Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 50,000
  Pin Sony Z/ C6602/ C6603 40,000
  Pin Sony Z1/ C6902/ C6903 60,000
  Pin Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact 90,000
  Pin Sony Z1S/ C6916 40,000
  Pin Sony Z2/ D6503/ D6502 30,000
  Pin Sony Z2A/ D6563 50,000
  Pin Sony Z2 LTE 4G 80,000
  Pin Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 50,000
  Pin Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616 40,000
  Pin Sony Z3+/ Z4/ D6553 60,000
  Pin Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803 70,000
  Pin Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 50,000
  Pin Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653 50,000
  Pin Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803 90,000
  Pin Sony Z5 Premium Dual/ E6883 40,000
  Pin Sony Z5 Premium/ E6853 30,000
  Pin c5 50,000
  Pin Sony ZL2/ SOL25 80,000
  Pin Sony Z Ultra/ XL39H 50,000
  Tên Model Máy Giá Giảm
  Trong Tháng
  Pin Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual 40,000
  Pin Sony C1904/ C1905/ Xperia M 30,000
  Pin Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L 50,000
  Pin Sony C2305/ Xperia C/ S39H 80,000
  Pin Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 50,000
  Pin Sony C4/ C4 Dual/ E5363 40,000
  Pin Sony C5302/ M35H/ Xperia SP 60,000
  Pin Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR 70,000
  Pin Sony E1/ D2005 50,000
  Pin Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203 50,000
  Pin sony E4/ E2105/ E2115 90,000
  Pin Sony E5/ F3311/ F3313 40,000
  Pin Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563 30,000
  Pin Sony X Compact/ F5321 50,000
  Pin Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K 80,000
  Pin Sony Xperia L1 50,000
  Pin Sony LT15i/ LT18i 40,000
  Pin Sony LT22i/ Xperia P 60,000
  Pin Sony LT25i/ Xperia V 70,000
  Pin Sony LT26i/ Acro S 50,000
  Pin Sony LT26W 50,000
  Pin Sony LT28i/ Xperia ion LTE 90,000
  Pin Sony LT29i/ Xperia TX 40,000
  Pin Sony LT30i/ Xperia T 30,000
  Pin Sony M2/ D2303/ D2305 50,000
  Pin Sony M4/ E2303/ E2306/ E2312/ E2353 80,000
  Pin Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 50,000
  Pin Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606 40,000
  Pin Sony MK16i/Xperia Pro 60,000
  Pin Sony MT11i/Xperia Neo V 70,000
  Pin Sony MT25i/Xperia Neo L 50,000
  Pin Sony MT27i/Xperia Sola 50,000
  Pin Sony SK17i/ Xperia Mini Pro 90,000
  Pin Sony ST15i/Xperia mini 40,000
  Pin Sony ST17i/Xperia Active 30,000
  Pin Sony ST18i/ Xperia Ray 50,000
  Pin Sony ST21i/Xperia Tipo 80,000
  Pin Sony ST23i/Xperia Miro 50,000
  Pin Sony ST25i/Xperia U 40,000
  Pin Sony ST26i/ Xperia J 60,000
  Pin Sony ST27i/ Xperia Go 70,000
  Pin Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H 50,000
  Pin Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W 50,000
  Pin Sony Tablet Z5 90,000
  Pin Sony UL/ SOL22 40,000
  Pin Sony WT18i/ Walkman 30,000
  Pin Sony WT19i/ Coconut 50,000
  Pin Sony Xperia X/ F5122/ F8131 80,000
  Pin Sony X10/ Docomo 50,000
  Pin Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 40,000
  Pin Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 60,000
  Pin Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412 70,000
  Pin Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 50,000
  Pin Sony XA Ultra/ C6/ F3216 50,000
  Pin Sony Xperia X8/ E15i 90,000
  Pin Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331 40,000
  Pin Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341 30,000
  Pin Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266 50,000
  Pin Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J 80,000
  Pin Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232 50,000
  Pin Sony Z/ C6602/ C6603 40,000
  Pin Sony Z1/ C6902/ C6903 60,000
  Pin Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact 90,000
  Pin Sony Z1S/ C6916 40,000
  Pin Sony Z2/ D6503/ D6502 30,000
  Pin Sony Z2A/ D6563 50,000
  Pin Sony Z2 LTE 4G 80,000
  Pin Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 50,000
  Pin Sony Z3/ L55/ D6653/ D6603/ D6616 40,000
  Pin Sony Z3+/ Z4/ D6553 60,000
  Pin Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803 70,000
  Pin Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 50,000
  Pin Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653 50,000
  Pin Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803 90,000
  Pin Sony Z5 Premium Dual/ E6883 40,000
  Pin Sony Z5 Premium/ E6853 30,000
  Pin c5 50,000
  Pin Sony ZL2/ SOL25 80,000
  Pin Sony Z Ultra/ XL39H 50,000

  Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chỗ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

  => Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí lấy linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

  Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi, hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

  Giảm giá 5% cho khách hàng tài xế Grab – Taxi các hãng .

  Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

  Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .


 • BẢNG BÁO GIÁ THAY LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA
  Được giảm giá trong tháng này

  DỊCH VỤ
  GIÁBẢO HÀNHTHỜI GIAN
  Thay Màn Hình LCD
  (Lỗi Bị sọc hình, nhạc màu, chớp giật hình, màn hình bị bể nức...)
  150,000 đ6-12 Tháng1-3 Tiếng
  Thay Mặt Kính + Cảm Ứng
  (Kính bể - Màn hình vẫn còn hiển thị bình thường...)
  120,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay Ổ Cứng SSD
  (Lỗi Treo máy, chạy Chậm, hay đum xanh màn hình...)
  50,000 đ12-24 Tháng30' - 60'
  Nâng Cấp Thay RAM Chuẩn Mới Nhất
  (Ram 2G/ 4G/ 8G/ 16G Chuyên Game Đồ Họa)
  100,000 đ24-36 Tháng15' - 30'
  Thay Pin Mới
  (Lỗi Pin Chai - Pin Phù - Máy hay tắt nguồn Sạc mau đầy pin...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Thay Bàn Phím
  (Lỗi bấm không ăn, nhẩy lung tung, nước thấm hư mạch phím...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Vệ Sinh Đẹp Như Mới
  (Lỗi máy chạy nóng, Chạy chậm, có dấu hiệu nước vô trong)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Vỏ Ngoài
  (Lỗi vỏ bể nứt, vỏ củ xước sần, móp góc …)
  150,000 đBao testTrong ngày có
  Thay Loa
  (Lỗi Loa rè - Loa không nghe được hoặc nghe lúc được lúc không)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Thay Camera
  (Lỗi Chụp mờ - Không lấy nét - Có đốm đen…)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Cài Chương Trình
  (Lỗi Treo logo, Chạy nóng máy ,Chạy Chậm…)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Wifi
  (sống chập chờn, yếu sống, vào trong nhà mất sống…)
  50,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay VGA - Card Màn Hình
  (Lỗi giật hình, lúc lên hình lúc không, bị treo tắc máy…)
  50,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Sửa Nguồn Thay IC
  (Lỗi mất nguồn, sạc không ăn, lúc được lúc không...)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Thay Mainboard
  (Lỗi Mất nguồn, đã từng sửa nơi khác, Lỗi chíp card màn hình chập chờn)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày

  Chat hỗ trợ trực tiếp

  avatar
  Gửi ảnh
  Ảnh từ Thư Viện
   
   
   
   
   

  Huỳnh Như


  Admin cho mình hỏi về dịch vụ Pin Điện Thoại Sony sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào chị Như
  Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Pin Điện Thoại Sony được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
  Xin thông tin đến chị ạ !


  Bình


  Shop cho hỏi trường hợp mình cần Pin Điện Thoại Sony thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh
  Về trường hợp của anh khi Pin Điện Thoại Sony được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


  Hải


  Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Dạ chào anh Hải
  Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


  Tấn Dũng


  Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh Dũng ạ
  Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
  Em trả lời đến anh ạ!


  Nhân Tâm


  Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào anh
  Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
  Em cung cấp thông tin đến anh/chị !
  VIDEO HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA VÀ CÀI ĐẶT