Blog Radio 9.8 su10Thay pin chính hãng giá rẻ 90286 student

Chưa được phân loại

 • Tên Model Máy Giá Giảm
  Trong Tháng
  Bảo Hành
  Pin Laptop FUJITSU 1718 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A1110 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A1120 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A1220 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A530 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A531 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A532 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A6220 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU A6230 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH530 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH531 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH532 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH544 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH550 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH552 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH555 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH564 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AH701 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO L1310G 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO LA1703 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO LI1718 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO LI2727 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO LI3910 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1510 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1538 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PI1536 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO SI1520 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO SI2636 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO SI3655 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO UI3520 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XA2528 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XA3530 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1526 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1546 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2428 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2528 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2550 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU AMILO XI3650 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU BH531 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H700 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H710 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H720 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H910 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H920 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H970 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E544 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E733 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E734 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E743 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E744 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E751 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E752 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E753 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E754 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E755 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU E780 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU H730 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU L1010 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH520 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH522 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH530 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH531 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH532 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH700 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH701 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LH772 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU LL730 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU M1010 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU M7440 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU MH330 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU MH380 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU N3530 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU N6410 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU NH532 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU NH751 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P3110 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P701 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P702 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P7120 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P770 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P772 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU P8010 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU PH521 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU PH530 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU PH701 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU PH702 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU Q555 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU Q572 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU Q584 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU Q702 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU Q704 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S561 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S6420 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S6421 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S710 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S751 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S752 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S761 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S762 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S792 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S904 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU S935 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SD50 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH530 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH561 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH760 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH761 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH762 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH771 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH772 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU SH782 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU T901 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU T902 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU T904 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU U745 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU U772 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU UH554 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU UH572 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU UH574 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop FUJITSU V5505 70,000 BH 9 Tháng

  Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

  => Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

  Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

  Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

  Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

  Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .


 • BẢNG BÁO GIÁ THAY LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA
  Được giảm giá trong tháng này

  DỊCH VỤ
  GIÁBẢO HÀNHTHỜI GIAN
  Thay Màn Hình LCD
  (Lỗi Bị sọc hình, nhạc màu, chớp giật hình, màn hình bị bể nức...)
  150,000 đ6-12 Tháng1-3 Tiếng
  Thay Mặt Kính + Cảm Ứng
  (Kính bể - Màn hình vẫn còn hiển thị bình thường...)
  120,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay Ổ Cứng SSD
  (Lỗi Treo máy, chạy Chậm, hay đum xanh màn hình...)
  50,000 đ12-24 Tháng30' - 60'
  Nâng Cấp Thay RAM Chuẩn Mới Nhất
  (Ram 2G/ 4G/ 8G/ 16G Chuyên Game Đồ Họa)
  100,000 đ24-36 Tháng15' - 30'
  Thay Pin Mới
  (Lỗi Pin Chai - Pin Phù - Máy hay tắt nguồn Sạc mau đầy pin...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Thay Bàn Phím
  (Lỗi bấm không ăn, nhẩy lung tung, nước thấm hư mạch phím...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Vệ Sinh Đẹp Như Mới
  (Lỗi máy chạy nóng, Chạy chậm, có dấu hiệu nước vô trong)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Vỏ Ngoài
  (Lỗi vỏ bể nứt, vỏ củ xước sần, móp góc …)
  150,000 đBao testTrong ngày có
  Thay Loa
  (Lỗi Loa rè - Loa không nghe được hoặc nghe lúc được lúc không)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Thay Camera
  (Lỗi Chụp mờ - Không lấy nét - Có đốm đen…)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Cài Chương Trình
  (Lỗi Treo logo, Chạy nóng máy ,Chạy Chậm…)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Wifi
  (sống chập chờn, yếu sống, vào trong nhà mất sống…)
  50,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay VGA - Card Màn Hình
  (Lỗi giật hình, lúc lên hình lúc không, bị treo tắc máy…)
  50,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Sửa Nguồn Thay IC
  (Lỗi mất nguồn, sạc không ăn, lúc được lúc không...)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Thay Mainboard
  (Lỗi Mất nguồn, đã từng sửa nơi khác, Lỗi chíp card màn hình chập chờn)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày

  Chat hỗ trợ trực tiếp

  avatar
  Gửi ảnh
  Ảnh từ Thư Viện
   
   
   
   
   

  Huỳnh Như


  Admin cho mình hỏi về dịch vụ Pin Laptop Fujitsu sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào chị Như
  Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Pin Laptop Fujitsu được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
  Xin thông tin đến chị ạ !


  Bình


  Shop cho hỏi trường hợp mình cần Pin Laptop Fujitsu thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh
  Về trường hợp của anh khi Pin Laptop Fujitsu được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


  Hải


  Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Dạ chào anh Hải
  Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


  Tấn Dũng


  Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh Dũng ạ
  Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
  Em trả lời đến anh ạ!


  Nhân Tâm


  Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào anh
  Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
  Em cung cấp thông tin đến anh/chị !
  VIDEO HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA VÀ CÀI ĐẶT