Blog Radio 9.8 su10Thay pin chính hãng giá rẻ 90286 student

Chưa được phân loại

 • Tên Model Máy Giá Giảm
  Trong Tháng
  Bảo Hành
  Pin Laptop TOSHIBA A660 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA C50 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA C55T 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA C640 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA C650 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA DYNABOOK 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA E205 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA E45T 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA E45T-A4200 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L10T 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L500 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L510 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L630 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L635 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L640 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L645 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L645 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L650 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L655 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L670 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA L735 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA M780 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA M900 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA MINI NB205 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA P105 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA P55T 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA P870 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS463A 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS562A 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS566A 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS569A 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS56HA 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS56MA 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PS57HA 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSA50A 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSBY3A 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSC09A 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSC0MA 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSK01A 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSK05A 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLB1A 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLB9A 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLGXA 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLQ1A 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLS1A 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLS4A 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLSAA 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLW9A 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSLWTA 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSMD1A 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSMD9A 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSPC5A 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSPCDA 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSSERA 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSSESA 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSSG0A 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSSG2A 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PST1BA 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PST3BA 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU5RA 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU5XA 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU6SA 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU6VA 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU8DA 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PSU9CA 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PT15AA 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PT15BA 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA PU143A 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA R600 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA R700 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA S500 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 50,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 70,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 40,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 60,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 70,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 50,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 60,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 40,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 30,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 40,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 60,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 70,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 30,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U40T 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U500 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U505 60,000 BH 6 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U505-S2012 50,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U845T 30,000 BH 12 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA U925T 30,000 BH 9 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA X505 70,000 BH 3 Tháng
  Pin Laptop TOSHIBA Z830 30,000 BH 3 Tháng

  Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chỗ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

  => Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí lấy linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

  Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi, hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ tại trung tâm chúng tôi .

  Giảm giá 5% cho khách hàng tài xế Grab – Taxi các hãng .

  Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

  Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .


 • BẢNG BÁO GIÁ THAY LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA
  Được giảm giá trong tháng này

  DỊCH VỤ
  GIÁBẢO HÀNHTHỜI GIAN
  Thay Màn Hình LCD
  (Lỗi Bị sọc hình, nhạc màu, chớp giật hình, màn hình bị bể nức...)
  150,000 đ6-12 Tháng1-3 Tiếng
  Thay Mặt Kính + Cảm Ứng
  (Kính bể - Màn hình vẫn còn hiển thị bình thường...)
  120,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay Ổ Cứng SSD
  (Lỗi Treo máy, chạy Chậm, hay đum xanh màn hình...)
  50,000 đ12-24 Tháng30' - 60'
  Nâng Cấp Thay RAM Chuẩn Mới Nhất
  (Ram 2G/ 4G/ 8G/ 16G Chuyên Game Đồ Họa)
  100,000 đ24-36 Tháng15' - 30'
  Thay Pin Mới
  (Lỗi Pin Chai - Pin Phù - Máy hay tắt nguồn Sạc mau đầy pin...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Thay Bàn Phím
  (Lỗi bấm không ăn, nhẩy lung tung, nước thấm hư mạch phím...)
  50,000 đ6-12 Tháng15' - 30'
  Vệ Sinh Đẹp Như Mới
  (Lỗi máy chạy nóng, Chạy chậm, có dấu hiệu nước vô trong)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Vỏ Ngoài
  (Lỗi vỏ bể nứt, vỏ củ xước sần, móp góc …)
  150,000 đBao testTrong ngày có
  Thay Loa
  (Lỗi Loa rè - Loa không nghe được hoặc nghe lúc được lúc không)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Thay Camera
  (Lỗi Chụp mờ - Không lấy nét - Có đốm đen…)
  50,000 đ1-3 Tháng30'
  Cài Chương Trình
  (Lỗi Treo logo, Chạy nóng máy ,Chạy Chậm…)
  50,000 đBảo dưỡng 24 tháng30'
  Thay Wifi
  (sống chập chờn, yếu sống, vào trong nhà mất sống…)
  50,000 đ1-3 ThángTrong ngày có
  Thay VGA - Card Màn Hình
  (Lỗi giật hình, lúc lên hình lúc không, bị treo tắc máy…)
  50,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Sửa Nguồn Thay IC
  (Lỗi mất nguồn, sạc không ăn, lúc được lúc không...)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày
  Thay Mainboard
  (Lỗi Mất nguồn, đã từng sửa nơi khác, Lỗi chíp card màn hình chập chờn)
  100,000 đ1-3 Tháng1-3 Ngày

  Chat hỗ trợ trực tiếp

  avatar
  Gửi ảnh
  Ảnh từ Thư Viện
   
   
   
   
   

  Huỳnh Như


  Admin cho mình hỏi về dịch vụ Pin Laptop Toshiba sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào chị Như
  Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Pin Laptop Toshiba được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
  Xin thông tin đến chị ạ !


  Bình


  Shop cho hỏi trường hợp mình cần Pin Laptop Toshiba thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh
  Về trường hợp của anh khi Pin Laptop Toshiba được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


  Hải


  Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Dạ chào anh Hải
  Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


  Tấn Dũng


  Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào Anh Dũng ạ
  Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
  Em trả lời đến anh ạ!


  Nhân Tâm


  Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

  Khách


  Quản Trị

  Kỹ Thuật tư vấn


  Chào anh
  Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
  Em cung cấp thông tin đến anh/chị !
  VIDEO HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA VÀ CÀI ĐẶT